Drijfveren naar 12 Driving Forces

12 Driving Forces 

De Duitse filosoof en psycholoog Eduard Spranger stelde zich de vraag waardoor mensen werkelijk gemotiveerd worden. Hij definieerde in zijn boek ‘Types of Men’ zes attituden die ook de basis vormden voor de Drijfveren van de TTI Success Insights assessments:

Intellectueel, Zakelijk, Esthetisch, Sociaal, Individualistisch en Ideëel.

Bill Bonnstetter en Russ Watson van TTI Success Insights® hebben in recent onderzoek aangetoond dat vermijding, net als aantrekkingskracht, een sterke impact kan hebben op onze keuzes en acties. Vanuit deze wetenschap zijn ze opnieuw naar de zes drijfveren van Spranger gaan kijken. Iedere drijfveer is door TTI Success Insights vertaald naar een spectrum waarvan de beide uitersten beschreven worden. Bijvoorbeeld: de Intellectuele drijfveer. Wat beweegt ons als we veel waarde hechten aan de ratio en kennis? Versus wat beweegt ons als we juist meer afgaan op gevoel en praktijk?

Daarmee komt TTI Success Insights op het uitgebreid spectrum van 12 Driving Forces, triggers die ieders handelingen en beslissingen mede richting geven.
Met deze analyse kunt u ontdekken welke van de 12 Driving Forces voor u belangrijk zijn in werk, loopbaan en leven. Wat u werkelijk boeit en in beweging zet. Welke unieke kwaliteiten en gezichtspunten u te bieden heeft die van toegevoegde waarde zijn in uw (werk)omgeving.

Dit helpt om voldoening te vinden of te houden in de dingen die u doet. Kennis, inzicht, en coaching op dit gebied kan een enorme impact hebben op hoe u uw leven waardeert. U gaat begrijpen vanuit welke motivatie u bepaalde keuzes maakt en handelingen pleegt. Bovendien krijgt u verhelderend inzicht in eventuele conflicten waar u- soms al jarenlang- tegenaan loopt.