Drijfveren

Als je je eigen drijfveren kent dan weet je waarom je dingen doet. En waarom je daar blij van wordt. Jouw drijfveren hebben de ruimte nodig. In werk, maar zeker in je privé

nieuwe bewerking Types of Men door Biil & Ron Bonnstetter
Spranger over Drijfveren ‘Hidden Motivators’

Drijfveren sturen Gedrag

 

Daarom is het belangrijk om je eigen drijfveren, ook wel Motieven genoemd, goed te kennen. Ze zijn sterk bepalend naar het bepalen van de ‘drive’. Waar wordt jij blij van? Waarom hebben bepaalde onderwerpen jouw voortdurende focus? Welke invloed hebben Drijfveren op je stemming en zelfs gezondheid?

 

 

 

 

In zijn boek “Types of men” (1928) beschrijft de Duitse filosoof en psycholoog Eduard Spranger (1882-1963) menselijke drijfveren. Hij wordt beschouwd als een humanist die een ‘wijsgerige’ pedagogiek ontwikkelde. Hij formuleerde zijn waarde attitudes op de waarden en onderdelen van de persoonlijkheidstheorie.

Kern van de theorie

Spranger werkte zes thema’s uit en vormde zo de basis voor het denken over menselijke Drijfveren (Motieven) en de betekenis daarvan voor Gedrag:

  • Intellectueel, ontdekken van de waarheid
  • Zakelijk, wat is nuttig
  • Esthetisch, oog voor vorm en harmonie
  • Sociaal, aandacht en liefde voor mensen
  • Individueel, gericht op uitoefenen van macht
  • Ideëel, gebaseerd op een overtuiging

Opnieuw uitgegeven

TTI’s  Success Insights’ vice President is verantwoordelijk voor Research & Development. Psycholoog dr. Ron Bonnstetter is emeritus hoogleraar van de Universiteit van Nebraska-Lincoln USA.

Hij voerde recent met zijn team onderzoek uit naar de denkbeelden van Spranger, gezien in de huidige tijd. Zijn conclusies onderschrijven Spranger’s theorieën volledig en geven daarmee de nog altijd actuele waarde weer. Het boek is daarna opnieuw  uitgegeven door TTI International.

12 Driving Forces

Natuurlijk is de situatie nu verschillend van die in de tijd waarin Spranger zijn boek schreef. De zes onderscheiden Drijfveren zijn daarom nader benoemd in een spectrum. Er zijn varianten in mate van de aanwezigheid en belang van een Motief. De twee uitersten zijn benoemd en worden in een getal weergegeven. Dat zegt meer dan een ‘hoge’ of  ‘lage’score alleen. Zo leden de oorspronkelijke 6 Drijveren nu tot een veel genuanceerdere weergave in 12 motieven. Hierover kun je meer lezen in het artikel 12 Driving Forces.

vraag een voorbeeld analyse aan

Wij mailen je graag een voorbeeld van deze uitgebreide Success Insights 12 Drijfveren analyse.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *