Meer over Assessments

Assessmentinstrumenten worden al lange tijd met succes ingezet om meer zelfinzicht te verkrijgen in. De meeste hedendaagse assessments vinden hun oorsprong in het begin van de 20e eeuw. De periode waarin men zowel op basis van karaktereigenschappen als psychoanalytische theorieën een  persoonlijkheid in kaart begon te brengen.

Kun je assessments in een werkomgeving gebruiken als organisatie-tool?

Jazeker! Assessments worden veelvuldig ingezet om de communicatie tussen mensen te verbeteren. Intern om bijvoorbeeld teams en afdelingen efficiënter te laten samenwerken. En extern bijvoorbeeld om de relatie met klanten te verstevigen. Daarnaast worden ze veelvuldig gebruikt om individuele medewerkers te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling, de kwaliteit van leiderschap te verhogen of om betere resultaten te boeken, bijvoorbeeld op gebied van verkoop.

Ook zetten werkgevers assessments in om functie-eisen en verantwoordelijkheden goed in beeld te brengen. Dit helpt in het werving & selectieproces bij het vinden van de juiste persoon om een vacature in te vullen. Maar ook bij het on-the-job coachen van vaste medewerkers zijn onze assessments nuttig.

Waarom zou je assessments inzetten?

Assessments vergroten de efficiëntie en productiviteit van personen en teams. Stimuleren duurzame inzetbaarheid, verbeteren onderlinge communicatie en reduceren werkstress en de kans op arbeidsconflicten aanzienlijk. Bovendien zijn ze zeer goed te gebruiken om concreet invulling te geven aan talentmanagement binnen organisaties. Samengevat: assessments dragen aantoonbaar bij aan het creëren van een gezond, stimulerend en prettig werkklimaat. Daar plukken zowel organisaties,  medewerkers èn klanten de vruchten van!

Hoe werkt een assessment?

Een respondent, degene die het assessment gaat maken, vult op een beveiligde online omgeving een reeks vragen in. Op basis van de antwoorden wordt automatisch een rapportage gemaakt met de persoonlijke resultaten dat direct beschikbaar is. Eternity communicatie ontvangt als certified consultant – ook in verband met de privacy-  en geeft de respondent terugkoppeling op de rapportage. Dat gebeurt bij voorkeur in een persoonlijk gesprek om maximaal resultaat te halen uit het assessment.

Hoe betrouwbaar is de uitslag van jullie assessment?

De betrouwbaarheid van een assessment wordt mede bepaald door het assessment al vanaf de ontwikkelingsfase te onderzoeken en te valideren. Ook na deze eerste ontwikkelfase is het een continu proces om een assessment te blijven onderzoeken, valideren en normeren. Sommige assessment-ontwikkelaars zoals TTI Success Insights® hebben vele jaren geïnvesteerd in het onderzoeken van de betrouwbaarheid van hun producten. Veel andere assessments zijn niet of nauwelijks gevalideerd. Het is daarom altijd verstandig om vóór het inzetten van een assessmentinstrument, eerst te vragen naar validatie en (onafhankelijke) onderzoeken. Wij zijn altijd bereid om informatie over de validatie en onderzoeksresultaten van onze Success Insights ®assessments met je te delen.

Wat kost een assessment?

Het spreekt voor zich dat continu onderzoek, valideren en normeren van een assessmentinstrument gepaard gaat met kosten en die zie je terug in de aanschafprijs van het assessment. Het inzetten van goedkopere, maar niet goed onderzochte, niet gevalideerde of niet lokaal genormeerde assessment-instrumenten kan grote gevolgen hebben.

Assessments hebben immers impact op de mensen en de organisaties die er gebruik van maken. Een minder betrouwbaar assessment kan leiden tot minder herkenbare, vluchtige, of zelfs horoscoop-achtige uitkomsten. Met alle gevolgen van dien voor het (zelf)inzicht dat ze verschaffen en de mogelijke keuzes die daaraan worden gekoppeld.

Wie van mensen vraagt om zichzelf via een assessment (nog) beter te leren kennen, draagt de zorg om dat proces zo zorgvuldig mogelijk te faciliteren! Bent u geïnteresseerd in toepassingen voor uw bedrijf of organisatie? Neem direct contact met ons op! Wij staan u graag te woord.