Categorieën
Uncategorized

TTI Success Insights- tools, juist in de boardroom

Bestuurders, commissarissen en toezichthouders

In iedere vorm van bestuur, of dat nu een directieteam, Raad van Commissarissen of een Raad van Toezicht is speelt de onderlinge sfeer van vertrouwen, gemeenschappelijk doel en integriteit een belangrijke rol. Dat is niet alleen zo in de Profitsector met beursgenoteerde ondernemingen.

Ook in organisaties als pensioenfondsen en corporaties is de samenstelling van het team belangrijk; het maakt het verschil tussen succes of falen.
In een ideale wereld kan het zijn dat deze teams van professionals uiterst zorgvuldig wordt samengesteld. Evenwichtig in achtergrond, gespecialiseerde kennis en ervaring en uitgebalanceerd, ook voor wat betreft oog voor intermenselijke verhoudingen en cultuur.

Vaak zijn meerdere van deze bouwstenen ook aanwezig, echter op het gebied van persoonlijke drijfveren of motieven, gedrag, EQ en talenten blijkt daar minder aandacht aan te zijn besteed. Niet heel vreemd natuurlijk, omdat teamsamenstelling ook wordt gekenmerkt door in- en uittredende bestuurders, die een vacature invullen of juist achterlaten.

Ook zij krijgen te maken met werken in teamverband. Hoe kom je tot de samenstelling van een goed functionerend, op elkaar ingespeelde groep. Of- en dat is vaak de realiteit-op welke manier kan binnen een bestaand team gewerkt worden aan Gedrag & Cultuur? Dan is het zeker de moeite waard om teamoptimalisatie centraal te stellen. Met ruimte voor ieders competenties, persoonlijk gedrag en motieven.

“Sta stil bij de gang van zaken; dat is een hele stap vooruit”!

 

Onze gesprek locatie centraal in hartje Hilversum, vlakbij het Raadhuis van Dudok. rustig & discreet gelegen.
Eternity communicatie heeft de tools, de kennis én de ervaring om u professioneel op weg te helpen.
Vaak met behulp van gevalideerde assessments, maar ook met zelfevaluatiebijeenkomsten voor bestuurders/ toezichthouders gebaseerd op de eisen van Corporate Governance.

CONTACT

Categorieën
Uncategorized

Motieven: Waarvoor kom je uit bed?

Motieven of Drijfveren

Gelukkig hebben veel mensen goed zicht op hun eigen drijfveren en talenten. Het bezorgt ze plezier in hun dagelijks werk. Dat geeft geen stress, maar juist een voldaan gevoel aan het einde van de dag. En genoeg energie voor andere leuke dingen als partner, vrienden, familie, sport of hobby’s.

 

Daarom is het belangrijk dat iedereen zichzelf goed kent en goed weet welke motieven in zijn/haar persoonlijke top 4 staan. Dit zijn de motieven die bepalend zijn voor de manier waarop je in het leven staat. Het is als het ware je persoonlijke filter- de gekleurde bril- waardoor je de wereld om je heen bekijkt. Wat je belangrijk vindt. Dat is inclusief het werk dat je doet, de omgeving waarin dat gebeurd en zelfs de branche.

Als mensen kunnen doen waar zij goed in zijn èn plezier in hebben, dan is dat goed voor de persoon en voor het bedrijf”.

Het vertelt je ook in wat voor soort werk, type bedrijf en met welke collega’s je goed tot je recht komt/
Want ook bedrijven hebben ‘drijfveren’ en die vindt je terug in de bedrijfscultuur en de manier waarop een functie wordt uitgeoefend. Dat is het ‘bedrijfs DNA’.

Wij helpen daarom mensen individueel en ook bedrijven bij wervings- en selectieprocedures, juist om een goede match te krijgen binnen de driehoek Kandidaat, Bedrijf en Functie. We gebruiken daarvoor de online instrumenten van TTI Success Insights om de juiste uitgangspunten helder te krijgen. Daarbij zijn alle maatregelen genomen en geborgd om je privacy te waarborgen, omdat Eternity communicatie de richtlijnen uit de VAG strikt volgt.

Pas dan kan er een goede benchmark worden gemaakt aan de hand van de Persoonlijke analyses voor Gedrag, Drijfveren en Talenten.

Bovendien staat de mens altijd centraal en daarom geven wij persoonlijke feedback. Lees meer over Drijfveren …

 

Categorieën
Uncategorized

Kunt u zich een gokje veroorloven in Werving & Selectie ? Of gaat U gaat liever op zeker…

dobbelsteen managementWerven met Verstand loont!

Neem de Kritische Succesfactoren als basis, niet de dobbelstenen.

OK, als u ook van mening bent dat het zeker niet alleen maar om een goede eerste indruk en een ‘goed gevoel’ gaat bij het aannametraject van nieuwe medewerkers dan bent u dit vast met ons eens.

Dan is het dus belangrijk om objectief vast te stellen wat die succesfactoren nu eigenlijk zijn, toch?

Klinkt heel logisch en lijkt simpel. Dat is het in principe ook. Selectietools van TTI Success Insights ® helpen u snel op weg en Eternity communicatie & werving staat u  met raad en daad terzijde. Wij kunnen u behoeden voor kostbare missers en verkeerde keuzes want die kunt u missen als kiespijn!

Wij hebben een compleet traject opgezet voor werving en selectie dat zich in de praktijk al vele jaren bewezen heeft. Het beginpunt is altijd: Vaststellen wat voor een persoon ( in Gedrag én Drijfveren) de vacante functie nodig heeft om die succesvol te kunnen uitoefenen. Daarin is natuurlijk gedacht aan competenties. Daarnaast spelen persoonlijke drijfveren en voorkeuren een rol. Past de  kandidaat in de bedrijfscultuur en wat is zijn/haar toegevoegde waarde dan binnen het team?

Target Training International
Target Training International

 ⇒Neem vrijblijvend contact met ons op.  Wij nemen graag de tijd voor u om onze unieke werkwijze uit te leggen en daarvan voorbeelden te mailen.

Ons motto is hierin:

“mensen zijn succesvol in hun werk als zij doen wat ze leuk vinden en waar zij goed in zijn…”

 

 

 

Categorieën
Uncategorized

Rood-Geel-Groen-Blauw: dat moet een DISC analyse zijn..!

Dat klopt. En de ene DISC is de andere niet.

TTI Success Insights® verschaft DISC-gedragsanalyses die uniek zijn en die zich positief onderscheiden van de meeste (misschien wel àlle) DISC assessments in de markt.Discover Egage Advance Perform TSI ’s DISC assessments zijn sterk onderscheidend omdat die:

  • Zijn gebaseerd op jarenlang, wetenschappelijk onderzoek
  • Honderden unieke rapporten genereren
  • Gecombineerd kunnen worden met verscheidene andere assessments die een onderdeel meten van onze persoonlijkheid.

TSI was de eerste DISC leverancier die organisaties actief begeleidde in het plaatsen van de juiste mensen op de juiste plek en ondersteuning bood bij trainingen en werk gerelateerde zelfontwikkeling.

TSI Success Insights is momenteel de enige DISC leverancier die 384 unieke grafieken kan creëren gebaseerd op zowel hoge als lage DISC scores en twee losstaande grafieken onderscheidt die separaat van elkaar worden opgebouwd.

Dat betekent dat wij niet alleen het natuurlijke gedrag van de respondent bestuderen op basis van hogere scores ,maar dat we ook de gedragsstijl analyseren en omschrijven die minder dominant aanwezig is. Inzicht in deze minder dominante gedragsstijl zorgt voor zelfontplooiing en meer begrip voor de omgeving. Waar andere assessment leveranciers vooral beknopte omschrijvingen geven van de gedrag technische highlights van een individu, verschaffen wij een zo volledig mogelijke beschrijving van zijn of haar gedragspatronen. Dit helpt niet alleen om meer zelfinzicht te krijgen, maar ook om anderen beter te begrijpen en doeltreffender met hen te communiceren. In 2014 is er een White paper gepubliceerd van dr. Ron Bonnstetter waarin wordt beschreven waarom TSI ‘s DISC assessment zich onderscheidt van alle andere DISC assessments in de huidige markt. Daarmee valideren we ook de keuze van meer dan 100.000 organisaties wereldwijd die in TSI de partner hebben gevonden om hun organisatie te versterken en verbeteren. Dankzij onze TSI assessments slagen zij er in menselijk talent te vinden, (verder) te ontwikkelen en te koesteren.

KENMERKEN VAN TTI Success Insights DISC:

  1. Analyses die onderscheid maken tussen basis en responsgedrag
  2. De hoogste Cronbach’s Alpha in de markt (door externe partijen getest)
  3. Openbare Adverse Impact resultaten
  4. Publicaties en artikelen in vakliteratuur
  5. Test-Hertest analyses om betrouwbaarheid te bekrachtigen
  6. Een constant groeiende actuele database die ingezet wordt voor lokale normering
  7. et cetera, een lijst van 15 punten!

De Whitepaper gaat dieper in op elk van deze redenen en verklaart de begrippen. Geïnteresseerd?  Vraag dan gratis aan:

[gravityform id=”46″ name=”pdf aanvragen van whitepaper van dr. Ron Bonnstetter “]