Assessments van TTI Success Insights®

Betrouwbare , gevalideerde assessments.

Je wilt gevalideerde assessments?  Natuurlijk!

Natuurlijk wil je voor jezelf of voor je medewerker uitsluitend gevalideerde assessments gebruiken.  Een assessment geeft inzicht in persoonlijke voorkeuren van Gedrag en Drijfveren. Validatie geeft antwoord op de meest belangrijke eisen die je aan een assessment (test, toets) moet stellen, namelijk:

  1. Meet de assessmentmethode – het instrument- eigenlijk wel wat het zegt te meten. Is de meetpretentie in orde?
  2. Hoe goed doet de tool dat dan? Kunnen de uitkomsten voldoen aan de gestelde criteria?

Validatie is samen te vatten onder De drie C’s: Content-, Criterion- en Construct validaty.

Waar staan die C’s dan voor?

Content

Draait om de vraag of het assessment in de vraagstelling relevant is voor het onderzoeksgebied. Simpel voorbeeld: Als je wilt vaststellen hoe het met iemands kennis van Nederlands is gesteld, dan moet je dus geen vragen stellen over Frans. Over ieder van de C’s is op deze site meer te lezen.

Criterion.

Gaat over de mate en betrouwbaarheid waarin een assessment, toets of test in staat is om op een voorspellende manier uitspraken te formuleren over de respondent. Wat zeggen de ‘gescoorde’ uitkomsten over hoe hij/zij zich in toekomstige situaties zal manifesteren? Hierover hebben wij interessante rapporten en feiten beschikbaar.

Construct.

Heeft betrekking op de misschien wel belangrijkste vraag bij validatie. Wordt er werkelijk gemeten wat je denkt of zegt te meten? Het is volstrekt duidelijk, dat je in essentiële zaken wanneer een assessment wordt ingezet zeker weet dat je de essentie ook daadwerkelijk boven water krijgt. Ook op dit punt hebben wij ‘verdiepende’ voorbeelden en vooral onderzoekcijfers. Daarvoor is een aparte methode voor validatie die consistentie vaststelt: Crombachs alpha.

 

DISC Success Insights
Ervaring |Vaardigheden | Drijfveren| EQ

Het verbaast je vast niet dat TTI Success Insights® veel waarde hecht aan validatie van haar producten. Als Internationaal, toonzettend leverancier van onder andere de bekende DISC- analyses kan dat natuurlijk ook niet anders. Voortdurende research en ontwikkeling op het hoofdkantoor in Arizona is daarom ‘Chefsache’.  Precies deze kwaliteit gaf bijna 25 jaar geleden voor Eternity communicatie de doorslag bij keuze voor een businesspartner.

Dorien Derksen , dé expert op gebied van assessments, schreef een interessante Whitepaper: “Validiteit. Wat wordt ermee bedoeld”? Je kunt het gratis aanvragen.vraag aan

 

Persoonlijke voorkeuren van Gedrag en Drijfveren vormen de basis van de ontwikkeling van individuen en teams. Dat vereist gevalideerde tools.