Optimalisatie van teams met Success Insights

je ziet alleen het topje

TTI Success Insights® tools worden regelmatig ingezet voor het samenstellen en optimaliseren van een team. Ook management- en directieteams. Door van individuele/beoogde teamleden in het online assessment hun persoonlijke profielen vast te stellen, is het duidelijk waar hun toegevoegde waarde en kracht voor de organisatie zit.

Het assessment toont Gedragsaspecten in het ‘Success Insights Wiel’. Profielen van meerdere teamleden kunnen in een teamoverzicht worden opgenomen, zodat het voor opdrachtgevers èn de teamleden zelf zichtbaar is of alle teamrollen in voldoende mate aanwezig zijn.

 

l

Probleemanalyse

Soms is een team niet compleet. In deze afbeelding ontbreken vijf van de acht posities. De Leider, Inspirator, Bemiddelaar, Coördinator en Observator zijn niet vertegenwoordigd. Terwijl dat in een succesvol team van groot belang is. Organisaties kunnen aan de hand van deze onderbouwde waarneming hun beleid hierop aanpassen.

Verkennen van oplossingen

Wie van de huidige medewerkers heeft een Gedragstype dat de verbindende schakel kan vormen? Eventueel met behulp van coaching? Is er vanuit de persoonlijke Drijfveren een juiste ‘fit’ met de bedrijfscultuur en de eisen die noodzakelijk zijn voor een goede uitoefening van de taak? Het huidige profiel van het team kan ook aanleiding zijn om op zoek te gaan naar aanvulling met nieuwe teamleden. Dat kan relatief eenvoudig: Gebruik ons assessment ook bij nieuw aan te stellen teamleden. Ook een combinatie met een zoekprofiel is mogelijk voor benchmarking.

 

Wij helpen je verder

Het TTI Success Insights® (TTISI) assessment geeft daar duidelijk antwoord op, omdat de vastgestelde individuele combinatie van Gedrag- en Drijfveren met alle daaruit naar voren komende voordelen voor de organisatie en de persoon duidelijk worden beschreven. Onze gevalideerde TTISI-instrumenten zijn daarbij dermate nauwkeurig in meetuitkomsten en voorspellende waarde, dat zelfs de op de loer liggende ‘Valkuilen’ duidelijk worden omschreven. Terwijl kansen en mogelijkheden vanuit meerdere invalshoeken worden duidelijk gemaakt.

Resultaat

Met deze werkwijze wordt het mogelijk dat iedereen binnen de organisatie doet of gaat doen “waar hij of zij goed in is en plezier aan beleefd”. Daarmee zijn we terug bij ons motto: “Het kan maar helder zijn”.

Meer weten over hoe Eternity communicatie ook jòuw bedrijf en specifieke vraagstelling kan oplossen? Het eerste oriënterend en vertrouwelijk gesprek hierover bieden wij gratis aan. Bij jullie op kantoor of in alle rust en privacy bij ons in Hilversum.  Maar natuurlijk ook via Skype, Teams of Zoom.

Neem maar even contact met ons opvraag een voorbeeld analyse aan