Coaching met Success Insights tools

Vertrekpunt voor Coaching is wederzijds vertrouwen, want het is mensenwerk.

owl

Coaching is mensenwerk op basis van opgebouwd vertrouwen

Coach en coachee moeten elkaar aanvoelen en begrijpen. Coaching is mensenwerk op basis van vertrouwen. Er moet een ´klik´ zijn. Het is zit in onze werkwijze om eerst een kennismakingsgesprek te hebben. Begrijpen wij elkaar? Zou je mij toevertrouwen je specifieke vragen op persoonlijk gebied samen te bespreken, te analyseren en je op de verschillende mogelijkheden attent te maken?

Coaching hoeft in onze visie niet per sé gericht te zijn op Verandering van gedrag. Dat is pas relevant als aangegeven wordt dat er in de werk- of privésituatie ‘iets ontbreekt’

Gratis en niet vrijblijvend

We nemen daar ruim de tijd voor. Zo’n 60 tot 90 minuten samen aan tafel bij jou of bij ons op kantoor. Op veilige corona-afstand. Een gesprek dat wij je niet in rekening brengen. Ik luister, jij vertelt. Ik leg uit en jij stelt vragen. Wat kun je verwachten? Wat is de werkwijze? Maar ook wie ben jij en wie ben ik eigenlijk? Waaruit blijkt mijn inmiddels dik 20 jaar ervaring in dit vak?  Pas dan kunnen we verantwoord een besluit nemen: Gaan we dit samen aan?

Filosofie

Coaching trajecten van Eternity communicatie vormen nooit een doel op zich. Het is een methode om een gewenst persoonlijk doel of situatie te kunnen bereiken. Dat zijn dus geen door ons geformuleerde doelen. Eternity communicatie is actief op gebied van persoonlijk functioneren in termen van Gedrag dat voortkomt uit je individuele drijfveren. Wij baseren ons daarbij op de vraagstelling van uit onze kennismaking ,die we in een intake verder uitvragen. Aangevuld met resultaten uit een onafhankelijk, objectief en Success Insights gevalideerd assessment. Daar wordt in persoonlijke gesprekken op een integere manier eerlijke, heldere feedback en toelichting op gegeven.

Voor wie?

Wij coachen op seniormanagement-, directie-, en bestuursniveau. Dat kan zijn binnen Profit of non for profit, zoals bijvoorbeeld binnen Kunst en Cultuur. Vaak is de vraagstelling gericht op communicatief gebied. Dat doen we zowel individueel als met complete teams. Denk hierbij ook aan team-en zelfevaluaties- in het kader van Governance-voorschriften voor bijvoorbeeld een Bestuur of een Raad van commissarissen.

Werkwijze

Effectief aanwezig gedrag blijft ongewijzigd, niet gebruikte talenten worden opgespoord, benoemd en in overweging aangeboden. Met als doel jou bewust te maken van je individuele Drijfveren, in Success Insights termen: “12 Driving Forces”. Wanner deze Motieven de ruimte krijgen geeft dat voldoening van dagelijkse activiteiten. Zowel in werk als privésituaties. En het geeft veel positieve energie. Het ontbreken daarvan is zelfs één van de redenen achter opkomende stress, niet optimaal presteren

et cetera.

Contact, de eerste stap

We spreken elkaar daarna ‘op afstand’ en kunnen de agenda’s direct naast elkaar leggen.

vraag een voorbeeld analyse aan