Success Insights coaching

Coaching trajecten vormen geen doel op zich  maar zijn een middel. Wij baseren ons in onze aanpak uiteraard op de probleemstelling en op waarneembaar gedrag van de coachee en geven daar heldere feedback op. Wij achterhalen het Wat ( Gedrag) én het Waarom (Drijfveren). Het is belangrijk om beide aspecten te onderzoeken, omdat gedrag wordt gestuurd vanuit de Drijfveren, die ook wel de ‘hidden Motivators‘ worden genoemd.

Effectief gedrag blijft ongewijzigd, niet gebruikte talenten worden opgespoord. Coaching hoeft in onze visie niet persé gericht te zijn op Verandering van gedrag. Dat is pas relevant als aangegeven wordt dat er in werk- of privé ‘iets ontbreekt’. Daarom wordt veel aandacht gegeven aan de wisselwerking van  hoge Drijfveren op DISC-Gedrag. Wij coaching met een TSI Success Insights® analyse waarin wij online van een persoon of  de teamleden  zowel persoonlijk gedrag als motievenpatronen helder maken. Coaching is tenslotte mensenwerk, voor mensen.vraag aan