Categorieën
Uncategorized

TTI Success Insights- tools, juist in de boardroom

Bestuurders, commissarissen en toezichthouders

In iedere vorm van bestuur, of dat nu een directieteam, Raad van Commissarissen of een Raad van Toezicht is speelt de onderlinge sfeer van vertrouwen, gemeenschappelijk doel en integriteit een belangrijke rol. Dat is niet alleen zo in de Profitsector met beursgenoteerde ondernemingen.

Ook in organisaties als pensioenfondsen en corporaties is de samenstelling van het team belangrijk; het maakt het verschil tussen succes of falen.
In een ideale wereld kan het zijn dat deze teams van professionals uiterst zorgvuldig wordt samengesteld. Evenwichtig in achtergrond, gespecialiseerde kennis en ervaring en uitgebalanceerd, ook voor wat betreft oog voor intermenselijke verhoudingen en cultuur.

Vaak zijn meerdere van deze bouwstenen ook aanwezig, echter op het gebied van persoonlijke drijfveren of motieven, gedrag, EQ en talenten blijkt daar minder aandacht aan te zijn besteed. Niet heel vreemd natuurlijk, omdat teamsamenstelling ook wordt gekenmerkt door in- en uittredende bestuurders, die een vacature invullen of juist achterlaten.

Ook zij krijgen te maken met werken in teamverband. Hoe kom je tot de samenstelling van een goed functionerend, op elkaar ingespeelde groep. Of- en dat is vaak de realiteit-op welke manier kan binnen een bestaand team gewerkt worden aan Gedrag & Cultuur? Dan is het zeker de moeite waard om teamoptimalisatie centraal te stellen. Met ruimte voor ieders competenties, persoonlijk gedrag en motieven.

“Sta stil bij de gang van zaken; dat is een hele stap vooruit”!

 

Onze gesprek locatie centraal in hartje Hilversum, vlakbij het Raadhuis van Dudok. rustig & discreet gelegen.
Eternity communicatie heeft de tools, de kennis én de ervaring om u professioneel op weg te helpen.
Vaak met behulp van gevalideerde assessments, maar ook met zelfevaluatiebijeenkomsten voor bestuurders/ toezichthouders gebaseerd op de eisen van Corporate Governance.

CONTACT

Categorieën
Uncategorized

Assessment met personal coaching.

‘Hope is not a strategy’. Success Insights®  assessments are!

Vraagstukken als loopbaanplanning en persoonlijke ontwikkeling stoppen niet wanneer jij en/of je medewerkers thuis werken. Nu corona ons heeft genoodzaakt om thuiswerken tot de norm te verheffen wordt duidelijk wat voor iedereen individueel de beste manier is om tot goede prestaties te komen en je daarbij ook goed te voelen. Bedrijven gaan er- nu het economie weer wort opgestart- toe over om thuiswerken verder te institutionaliseren. Jij als werknemer hebt daar ook vaak behoefte aan en wilt de situatie van de afgelopen maanden best – met enige aanpassing voor het sociale contact- graag zo voortzetten.

De gedwongen periode van niet naar kantoor gaan om te werken en – vaak tot je eigen verbazing- erachter te komen dat je daarbij eigenlijk helemaal opbloeit èn je productiviteit behouden blijft (!) vraagt daar ook om. Doe waar je goed in bent op een manier die goed bij je past en die je leuk vindt; het is al decennialang hét credo van TTI Success Insights. En is het dan zo, dat je weet waar je blij van wordt? Wat maakt dat je iets leuk vindt? Hoe dat is gebaseerd op je Motieven (Drijfveren) en op welke manier dat vervolgens bepalend is voor je gedrag? Een assessment kan daar snel en betrouwbaar een duidelijk beeld van geven.

Juist nu is ons assessment een doeltreffend middel om daarachter te komen. Door persoonlijke feedback in coaching gesprekken op basis van gemeten resultaten. Drie 1:1 gesprekken met 14 dagen interval per respondent. Afgerond met een plan van aanpak waarop na 13 weken een review volgt. Een gegarandeerde succesformule! Vanzelfsprekend geheel volgens AVG-wetgeving. Dit assessment is beschikbaar in 3 versies:

 • Executives
 • Manager/employee
 • Sales management

 

Meer info

 

 

 

 

Categorieën
Uncategorized

TTI Success Insights®werving of zoeken naar een naald in de hooiberg?

Of bent u een pragmatisch leider, die zich bewust is dat het proces van Werving & Selectie verbetering behoeft? En dat er natuurlijk ook een oplossing is?

TSI Success Insights® van Eternity communicatie begint bij het begin: Eerst online gedetailleerd vaststellen in welke bedrijfscultuur de nieuw man of vrouw moet passen. Wat is de ‘brand personality’? Welke drijfveren zijn bepalend in het bedrijf, binnen deze specifieke functie of afdeling? Om hier achter te komen doen wij twee dingen:

 • we voeren een intakegesprek met u bij u in het bedrijf
 • u wordt gevraagd om’ de functie te laten spreken’ en dat doen wij met een (online)analyse waarin zonneklaar wordt vastgesteld wat de functie ‘zegt’ nodig te hebben als persoon die haar uit gaat voeren.

Als we dat eenmaal weten kunnen we u verder helpen in een benchmark door kandidaten juist te selecteren op hun drijfveren èn het daaruit voortvloeiend Gedrag.

Waarbij de centrale vraag is: “Gaat deze kandidaat zich bij uw bedrijf in deze functie op zijn plaats voelen”. En kan hij of zij bij u zijn/haar motieven en talenten volledig ontplooien?

Uiteraard respecteren wij zijn/haar privacy  en voldoen alle procedures aan wetgeving conform de AVG

Neemt u contact met ons op en leg uw wervings- en selectievraag aan ons voor.

[gravityform id=”40″ name=”contact met ons”]

 

 

 

 

 

Categorieën
Uncategorized

Doe waar je goed in bent èn leuk vindt, dan ga je fluitend naar je werk.

TTISI_Seal_v2_7459Iets doen waar je goed in bent èn leuk vindt is terug te voeren op je Motieven.  Binnen TSI Success Insights® assessments spreken we van Werkgerelateerde Drijfveren en onderscheiden wij er 6, volgens het model van de psycholoog Eduard Spranger.

In het schema hieronder staan ze, met een korte uitleg:

Met de Drijfveer : Heb je de Behoefte om :
Intellectueel te willen weten
Zakelijk investeringen terug verdienen
Esthetisch balans te vinden
Sociaal te helpen
Individualistisch macht uit te oefenen
Ideëel orde scheppen

Iedereen heeft een combinatie van 2 (soms 3) van deze drijfveren, die een belangrijke rol spelen als initiator van je gedrag. Zij zijn ‘de motor’ en geven richting. Een match van jouw persoonlijke drijfveren met je job en de bedrijfscultuur is daarom belangrijk.

Je werkgever zou daar destijds bij je aanstelling al rekening mee kunnen houden, maar kent hij jouw drijfveren? En ben jíj je bewust van het belang? Als beide antwoorden ‘Ja’ zijn, dan ben jij een van de mensen die fluitend naar het werk gaat. Is dat niet zo, dan wordt je in je baan niet gelukkig en ligt stress op de loer.lees-meer

Categorieën
Uncategorized

Motieven: Waarvoor kom je uit bed?

Motieven of Drijfveren

Gelukkig hebben veel mensen goed zicht op hun eigen drijfveren en talenten. Het bezorgt ze plezier in hun dagelijks werk. Dat geeft geen stress, maar juist een voldaan gevoel aan het einde van de dag. En genoeg energie voor andere leuke dingen als partner, vrienden, familie, sport of hobby’s.

 

Daarom is het belangrijk dat iedereen zichzelf goed kent en goed weet welke motieven in zijn/haar persoonlijke top 4 staan. Dit zijn de motieven die bepalend zijn voor de manier waarop je in het leven staat. Het is als het ware je persoonlijke filter- de gekleurde bril- waardoor je de wereld om je heen bekijkt. Wat je belangrijk vindt. Dat is inclusief het werk dat je doet, de omgeving waarin dat gebeurd en zelfs de branche.

Als mensen kunnen doen waar zij goed in zijn èn plezier in hebben, dan is dat goed voor de persoon en voor het bedrijf”.

Het vertelt je ook in wat voor soort werk, type bedrijf en met welke collega’s je goed tot je recht komt/
Want ook bedrijven hebben ‘drijfveren’ en die vindt je terug in de bedrijfscultuur en de manier waarop een functie wordt uitgeoefend. Dat is het ‘bedrijfs DNA’.

Wij helpen daarom mensen individueel en ook bedrijven bij wervings- en selectieprocedures, juist om een goede match te krijgen binnen de driehoek Kandidaat, Bedrijf en Functie. We gebruiken daarvoor de online instrumenten van TTI Success Insights om de juiste uitgangspunten helder te krijgen. Daarbij zijn alle maatregelen genomen en geborgd om je privacy te waarborgen, omdat Eternity communicatie de richtlijnen uit de VAG strikt volgt.

Pas dan kan er een goede benchmark worden gemaakt aan de hand van de Persoonlijke analyses voor Gedrag, Drijfveren en Talenten.

Bovendien staat de mens altijd centraal en daarom geven wij persoonlijke feedback. Lees meer over Drijfveren …

 

Categorieën
Uncategorized

TTI’s 7 Stress factoren

De 7 TTI success insights® Stressfactoren

Waarom zou je stressfactoren moeten leren kennen?

Oorzaken van stress op de werkvloer variëren per organisatie en zijn niet altijd duidelijk aan de oppervlakte waar te nemen. Een bepaalde dosis van druk werkt soms motiverend en verhoogt de productiviteit; een te hoog stressniveau is schadelijk en kan zorgen voor fysieke en emotionele belasting, verzuim en uiteindelijk zelfs arbeidsongeschiktheid. Maar als je niet herkent waar de stress in jouw organisatie vandaan komt, hoe kun je er dan actief iets aan doen?

Tijdig onderkennen van bronnen van stress helpt; het is zelfs noodzaak. En zoals dat vaak is geldt ook hier: ’hoe sneller je erbij bent, hoe beter het is ’.

De-7-Stressoren-van-TSI

Waarom actie nemen?

Lees hier waarom niets doen geen optie is

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Meer dan één miljoen mensen loopt jaarlijks het risico er in een of andere vorm mee geconfronteerd te worden. Het gaat om ongeveer 7.555 verzuimdagen (of bijna 21000 fte). Stress is een ziektebeeld dat zich in fases ontwikkelt, ook in uw bedrijf. Helaas is het niet nodig om te kijken òf medewerkers geconfronteerd zullen worden met Werk gerelateerde stress; het gebeurt gewoon. In Nederland is een bedrag van minimaal 4 miljard euro kosten verbonden aan werkstress. Meer…

 

Categorieën
Uncategorized

“Mensen zijn succesvol in hun werk als zij doen wat ze leuk vinden en er goed in zijn…”

Wat motiveert medewerkers? Drijfveren kennen en in het  dagelijks werk aan bod laten komen!

Target Training International
Target Training International

Drijfveren of Motivatoren: Waar is iemand in geinteresseerd,  wat geeft “een heel goed en vertrouwd gevoel”, wat drijft hem/haar ? Biedt als werkgever  je medewerkers een positie , taken en verantwoordelijkheden die passen bij de persoonlijke drijfveren/motivatoren.

Drijfveren heeft iedereen, het probleem is dat die voor een ander, bijvoorbeeld de werkgever, HR manager of recruiter niet uit een CV zijn af te lezen. Het zijn niet voor niets de “hidden motivators”.  In een interview kun je wellicht iets meer te weten komen, maar je krijgt nooit 100% zekerheid. TTSI Success Insights® biedt die mogelijkheid wèl! Betrouwbaar, snel en met een gevalideerde tool.

Met dit online asessment worden persoonlijke drijfveren inzichtelijk gemaakt: de eerste stap naar een goede carrièreplanning is dan snel gezet. Bovendien is dan ook duidelijk of een (nieuwe) medewerker op termijn ook in de Bedrijfscultuur blijft passen; dat geeft continuiteit in het werk.   Lees verder

Categorieën
Uncategorized

Kunt u zich een gokje veroorloven in Werving & Selectie ? Of gaat U gaat liever op zeker…

dobbelsteen managementWerven met Verstand loont!

Neem de Kritische Succesfactoren als basis, niet de dobbelstenen.

OK, als u ook van mening bent dat het zeker niet alleen maar om een goede eerste indruk en een ‘goed gevoel’ gaat bij het aannametraject van nieuwe medewerkers dan bent u dit vast met ons eens.

Dan is het dus belangrijk om objectief vast te stellen wat die succesfactoren nu eigenlijk zijn, toch?

Klinkt heel logisch en lijkt simpel. Dat is het in principe ook. Selectietools van TTI Success Insights ® helpen u snel op weg en Eternity communicatie & werving staat u  met raad en daad terzijde. Wij kunnen u behoeden voor kostbare missers en verkeerde keuzes want die kunt u missen als kiespijn!

Wij hebben een compleet traject opgezet voor werving en selectie dat zich in de praktijk al vele jaren bewezen heeft. Het beginpunt is altijd: Vaststellen wat voor een persoon ( in Gedrag én Drijfveren) de vacante functie nodig heeft om die succesvol te kunnen uitoefenen. Daarin is natuurlijk gedacht aan competenties. Daarnaast spelen persoonlijke drijfveren en voorkeuren een rol. Past de  kandidaat in de bedrijfscultuur en wat is zijn/haar toegevoegde waarde dan binnen het team?

Target Training International
Target Training International

 ⇒Neem vrijblijvend contact met ons op.  Wij nemen graag de tijd voor u om onze unieke werkwijze uit te leggen en daarvan voorbeelden te mailen.

Ons motto is hierin:

“mensen zijn succesvol in hun werk als zij doen wat ze leuk vinden en waar zij goed in zijn…”

 

 

 

Categorieën
Uncategorized

Werving & Selectie: Gokken, denken of zeker weten?

Eternity communicatie weet dat werving & selectie gestructureerder kan: Werven met Verstand !dobbelsteen management

tti_diamond_horiz_c_benelux-01 - online“mensen zijn succesvol in hun werk als zij doen wat ze leuk vinden en waar zij goed in zijn…”

 Met de assessmenttools van TTI Success Insights® kom je erachter wat iemand ècht motiveert.

Wat verstaat Eternity communicatie onder ‘Werven met Verstand’?

Werven met Verstand is een logisch samenhangende werkwijze waarin alle Kritische Succesfactoren in volgorde worden gezet. Dit gebeurd in een stappenplan:

1. Is het voor de direct betrokkenen: de opdrachtgever/ directeur, de direct leidinggevende/manager en een in de functie al goed functionerende huidige medewerker/collega duidelijk wat de nieuwe collega moet gaan doen en wat ervoor nodig is om succesvol te kunnen werken?

2. Is er een goede taakfunctie-omschrijving beschikbaar van de functie?
a. Hard skills ( meestal aanwezig)
b. Soft skills ( meestal niet duidelijk!) waaronder:
-Inzicht in de bedrijfscultuur( drijfveren)?
– Welke drijfveren heeft de functie nodig?

3. Blijkt uit de wervingscriteria en/ of de tekst van een vacatureplaatsing voldoende
– Wie er wordt gezocht om Wat te gaan doen?

4. Worden kandidaten allemaal op dezelfde objectieve manier met elkaar vergeleken en is er sprake van een benchmark met de functie?

5. Waar zitten eventuele punten van aandacht voor het hoger management op moment dat de uiteindelijke keus op een kandidaat is gevallen?

Werkwijze na een intakegesprek in Stap 1:

Minstens twee personen aan opdrachtgeverskant geven in een online questionnaire hun perceptie op de functie.

Dan gaat het niet over hoe zijzelf de functie zouden uitoefenen, maar wel over wat voor iemand dat heel goed zou kunnen.
De focus is gericht op Gedrag en Drijfveren; wat zijn op deze gebieden de KSF’s om de functiegoed te vervullen?

Wij laten daarmee via TSI-tools als het ware ‘de functie spreken’. Einde van de dobbelstenen…

button-klik-hier en wij mailen u graag ons volledige stappenplan.
Categorieën
Uncategorized

Rood-Geel-Groen-Blauw: dat moet een DISC analyse zijn..!

Dat klopt. En de ene DISC is de andere niet.

TTI Success Insights® verschaft DISC-gedragsanalyses die uniek zijn en die zich positief onderscheiden van de meeste (misschien wel àlle) DISC assessments in de markt.Discover Egage Advance Perform TSI ’s DISC assessments zijn sterk onderscheidend omdat die:

 • Zijn gebaseerd op jarenlang, wetenschappelijk onderzoek
 • Honderden unieke rapporten genereren
 • Gecombineerd kunnen worden met verscheidene andere assessments die een onderdeel meten van onze persoonlijkheid.

TSI was de eerste DISC leverancier die organisaties actief begeleidde in het plaatsen van de juiste mensen op de juiste plek en ondersteuning bood bij trainingen en werk gerelateerde zelfontwikkeling.

TSI Success Insights is momenteel de enige DISC leverancier die 384 unieke grafieken kan creëren gebaseerd op zowel hoge als lage DISC scores en twee losstaande grafieken onderscheidt die separaat van elkaar worden opgebouwd.

Dat betekent dat wij niet alleen het natuurlijke gedrag van de respondent bestuderen op basis van hogere scores ,maar dat we ook de gedragsstijl analyseren en omschrijven die minder dominant aanwezig is. Inzicht in deze minder dominante gedragsstijl zorgt voor zelfontplooiing en meer begrip voor de omgeving. Waar andere assessment leveranciers vooral beknopte omschrijvingen geven van de gedrag technische highlights van een individu, verschaffen wij een zo volledig mogelijke beschrijving van zijn of haar gedragspatronen. Dit helpt niet alleen om meer zelfinzicht te krijgen, maar ook om anderen beter te begrijpen en doeltreffender met hen te communiceren. In 2014 is er een White paper gepubliceerd van dr. Ron Bonnstetter waarin wordt beschreven waarom TSI ‘s DISC assessment zich onderscheidt van alle andere DISC assessments in de huidige markt. Daarmee valideren we ook de keuze van meer dan 100.000 organisaties wereldwijd die in TSI de partner hebben gevonden om hun organisatie te versterken en verbeteren. Dankzij onze TSI assessments slagen zij er in menselijk talent te vinden, (verder) te ontwikkelen en te koesteren.

KENMERKEN VAN TTI Success Insights DISC:

 1. Analyses die onderscheid maken tussen basis en responsgedrag
 2. De hoogste Cronbach’s Alpha in de markt (door externe partijen getest)
 3. Openbare Adverse Impact resultaten
 4. Publicaties en artikelen in vakliteratuur
 5. Test-Hertest analyses om betrouwbaarheid te bekrachtigen
 6. Een constant groeiende actuele database die ingezet wordt voor lokale normering
 7. et cetera, een lijst van 15 punten!

De Whitepaper gaat dieper in op elk van deze redenen en verklaart de begrippen. Geïnteresseerd?  Vraag dan gratis aan:

[gravityform id=”46″ name=”pdf aanvragen van whitepaper van dr. Ron Bonnstetter “]